Περιφέρεια: Προσκλήσεις φορέων για ένταξη έργων ύψους 14.4 εκατ. ευρώ στο νέο ΕΣΠΑ

Περιφέρεια: Προσκλήσεις φορέων για ένταξη έργων ύψους 14.4 εκατ. ευρώ στο νέο ΕΣΠΑ

Ο Περιφερειάρχης  Κώστας  Μουτζούρης, υπέγραψε προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από φορείς προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση  στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού 14,3 εκ. €

Αναλυτικά αφορά τα παρακάτω έργα:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΒΑΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

συνολικού προϋπολογισμού 9.600.000 €.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΒΑΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)

συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΙΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ(ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΧΕ)

συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 €.

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ)

συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €.

Επίσης υπέγραψε την:

29. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 €.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εισηγήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργου Πλακωτάρη επειδή αξιολόγησε ως εξαιρετική την μέχρι τώρα απόδοσή του.

To top