51 μόνιμες θέσεις στον οργανισμό της Περιφέρειας

51 μόνιμες θέσεις στον οργανισμό της Περιφέρειας

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε την Πέμπτη η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίο.

Κατά τη συνεδρίαση υπήρξαν διαπιστώσεις από την πλευρά παρατάξεων της αντιπολίτευσης ότι υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία, έγιναν όμως και παρατηρήσεις σχετικά με τα προσόντα των υπαλλήλων που θα καλύψουν κυρίως θέσεις διευθυντών και τμηματαρχών σε υπηρεσίες καθώς και την κατανομή των θέσεων.

Τονίσθηκε επίσης η τάση που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να γίνονται αναθέσεις σε ιδιώτες, αντικειμένων που θα μπορούσε να καλύψει μόνιμο προσωπικό.

 

 

To top