Ο ρόλος του νοσηλευτή σε παραμεθόριο περιοχή

Ο ρόλος του νοσηλευτή σε παραμεθόριο περιοχή

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές σε παραμεθόριο νησιωτική περιοχή, ήταν το θέμα της πρώτης νοσηλευτικής ημερίδας που οργάνωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, παρουσία εκπροσώπων Πανελλήνιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων Νοσηλευτών.

Όπως τονίσθηκε στη διάρκεια της ημερίδας, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της παραμεθόριου περιοχής, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης γίνονται σημαντικά βήματα τόσο για την εκπαίδευση και αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτή.

To top