Συμμετοχή του Κώστα Μουτζούρη στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

Συμμετοχή του Κώστα Μουτζούρη στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

Σε νέα τηλεδιάσκεψη της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 συμμετείχε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση πόρων της Ε.Ε. από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής, με 5 προτεραιότητες:

· Την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

· Την ενεργειακή μετάβαση – κλιματική σταθερότητα.

· Αναπροσαρμογή Χρήσεων Γης – Κυκλική οικονομία.

· Δίκαιη εργασιακή μετάβαση και ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου.

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες Περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που στοχεύει στην άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση , με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού της τοπικής οικονομίας.

To top