Ημερίδα για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Ημερίδα για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Ημερίδα διαβούλευσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Οι διευθύνσεις υδάτων του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν στοιχεία όσο αφορά των υδατικών συστημάτων την προηγούμενη εξαετία και πώς μπορούν να βελτιωθούν ή να διατηρηθούν στην ίδια κατάσταση για τα επόμενα έξι χρόνια.

To top