Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δίπλα στα παιδιά της «Κυψέλης»

Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δίπλα στα παιδιά της «Κυψέλης»

Από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, ξεκίνησε σε σταθερή βάση δύο φορές την εβδομάδα, εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Μυτιλήνης, να στηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α «Η Κυψέλη», το οποίο εξυπηρετεί ενήλικα άτομα με αναπηρίες.

Μετά από σχετικό αίτημα της προέδρου της «Κυψέλης» κ.Βάνα Αλατερού προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης Ε.Ε.Σ. Μυτιλήνης κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη και τη σχετική έγκριση από τον Πρόεδρο Ε.Ε.Σ. Dr Αντώνιο Αυγερινό, ξεκίνησε αυτή η συνεργασία.

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Μυτιλήνης, πιστοί στις Αρχές του Ερυθρού Σταυρού (Ανθρωπισμός, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Αμεροληψία, Εθελοντισμός, Ενότητα, Παγκοσμιότητα) συνεχίζουν να προσφέρουν αθόρυβα & ανιδιοτελώς αγάπη και αλληλοβοήθεια στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

To top