Σε χαμηλά ποσοστά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πανελλαδική απεργία

Σε χαμηλά ποσοστά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πανελλαδική απεργία

Σε χαμηλά ποσοστά η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη πανελλαδική απεργία σε Λέσβο και Λήμνο, σύμφωνα με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη Λήμνο απήργησε το 10,5% των νηπιαγωγών και δασκάλων ενώ στη Λέσβο το 4,6%. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απήργησε και σε Λέσβο και σε Λήμνο το 6,21% των καθηγητών.

To top