660 προτάσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών

660 προτάσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέων αγροτών

Στους 660 ανήλθε ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στο πρόγραμμα νέων αγροτών μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αύξηση της χρηματοδότησης για το βόρειο αιγαίο κατά 350.000 περίπου ευρώ. Στόχος είναι όπως τονίζει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Πανάγος Κουφέλος, είναι να συνεχισθούν οι προσπάθειες για επιπλέον αύξηση της χρηματοδότησης ούτως ώστε να ενταχθούν και οι υπόλοιποι 157 επιλαχόντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, από όλο το βόρειο Αιγαίο.

To top