Χρηματοδοτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Την στήριξη της ΔΕΥΑΛ  με χρηματοδότηση δράσεων από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συζήτησαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Αυγούστου στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας στη Μυτιλήνη ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κουτουλάκης με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Γιώργο Φλώρο παρουσία του Αντιπροέδρου της βουλής, βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπου Αθανασίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν  ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και έργων της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστας Τζουτζομήτρος, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Λέσβου κα Δέσποινας Μπώκου και ο Διευθυντής της  Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑ Λέσβου κ. Σωτήρης Βασίλαρος.
Από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Λέσβου κ. Γεώργιο Φλώρο, τέθηκαν τα θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση δράσεων της επιχείρησης από το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στους τομείς Προμήθειας και Εγκατάστασης μικρών μονάδων επεξεργασίας νερού, ανόρυξη γεωτρήσεων, συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης κλπ. στις Δημοτικές Ενότητες αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ σε όλο το νησί.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ επεσήμανε στο Γενικό Γραμματέα κ. Κουτουλάκη, τη σημαντική και συνεχή βοήθεια του κ. Χ. Αθανασίου στη ΔΕΥΑΛ, στον προγραμματισμό και υλοποίηση στόχων και δράσεων της επιχείρησης τόσο σε συγχρηματοδοτούμενα έργα – προμήθειες, όσο και μικρότερα που αντιμετωπίζουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν εκτενώς οι δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και κατατέθηκαν από τα στελέχη της ΔΕΥΑ Λέσβου και της Γενικής Γραμματείας οι απαιτήσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με δεσμεύσεις από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη για άμεση προώθηση προς χρηματοδότηση έργων ή προμηθειών που θα είναι προς όφελος του τόπου μας και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από μέρους του για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας των δράσεων για να βοηθήσουμε και να φανούμε χρήσιμοι ως Υπουργείο.

 

 

 

To top