Φρεάτιο «παγίδα» για τους πεζούς στο Χάλικα

Φρεάτιο «παγίδα» για τους πεζούς στο Χάλικα

Στην περιοχή του Χάλικα στο δρόμο προς το Γαϊδαρανήφορο, όπως μας ενημερώνουν κάτοικοι της περιοχής, υπάρχει ένα ανοιχτό φρεάτιο. Παρά τις οχλήσεις προς το Δήμο δεν έχει γίνει κάμια ενέργεια προκειμένου να καλυφθεί το φρεάτιο αυτό με αποτέλεσμα ο κίνδυνος ατυχήματος να είναι ορατός. « Περιμένουν να χτυπήσει άνθρωπος για να ενδιαφερθούν;» τονίζει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Αναγνώστης μας, μας έστειλε φωτογραφίες από άλλο επικίνδυνο φρεάτιο στο δρόμο προς το Μουσείο Θεόφιλου.

To top