Περιφέρεια: Ένταξη 4 ακόμα έργων στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021–2027(νέο ΕΣΠΑ)

Περιφέρεια: Ένταξη 4 ακόμα έργων στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021–2027(νέο ΕΣΠΑ)

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης υπέγραψε, σήμερα Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, σε συνέχεια των προηγούμενων, την ένταξη τεσσάρων ακόμα έργων στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021–2027 (νέο ΕΣΠΑ).

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

1.Η συνέχιση λειτουργίας τοπικών ομάδων υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου  Αιγαίου με συνολικό ποσό πράξης: 1.140.720 €

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου- Λυκείου και Οικοτροφείου Οινουσσών, με συνολικό ποσό πράξης: 709.000 €

3. Το αντιπλημμυρικό έργο του οδικού άξονα Καλλονής- Πέτρας (α’ φάση), με συνολικό ποσό πράξης: 20.985.821 € και

4. Το έργο Εθνικής Οδού Σάμος-Καρλόβασι, τμήμα Αγ.Κωνσταντίνου-Εταλίδες (Χ.Θ.1 +883,50 – 5 + 490,00) και της γέφυρας ρέματος στη θέση Πλατανάκια- Βελτίωση τμήματος οδού πρόσβασης, με συνολικό ποσό πράξης: 13.920.000 €

ΣΥΝΟΛΟ: 36.755.541 €

To top