Επιστρέφει ο εφιάλτης του καταρροϊκού πυρετού στη Λέσβο – Πέντε κρούσματα στον Μανταμάδο

Επιστρέφει ο εφιάλτης του καταρροϊκού πυρετού στη Λέσβο – Πέντε κρούσματα στον Μανταμάδο

Λίγες μόλις ημέρες μετά το κρούσμα ευλογιάς, νέο μεγαλύτερο πλήγμα για την κτηνοτροφία στη Λέσβο, αποτελούν τα πέντε κρούσματα  καταρροικού πυρετού που εντοπίστηκαν σε τρία κοπάδια στον Μανταμάδο. Σε συναγερμό οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κτηνιατρικής ενώ επιστρέφει το μέτρο της καραντίνας για τις εξαγωγές ζώων.

Αναλυτικά, πέντε κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε πρόβατα εντοπίστηκαν στον Μανταμάδο,  σε αιμοληψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα «οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως τις τοπικές Κτηνιατρικές αρχές σε κάθε περίπτωση που ένα ζώο εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα.».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθ. πρωτ. 519/102535/04.04.2023(Β΄2500/18.04.2023) Απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» έγινε εισήγηση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Λέσβου και εκδόθηκε Απόφαση του Αντιπεριφερειαρχη Νομού Λέσβου με αρμοδιότητα στο πρωτογενή τομέα για το Βόρειο Αιγαίο που επιβεβαιώνει την μολυσμένη εστία ΚΠ εφαρμόζο-ντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΕ Λέσβου οριοθετεί ζώνη ελέγχου σε ακτίνα 20 χλμ γύρω από την μολυσμένη εκτροφή που περιλαμβάνει τα παρακάτω Δημοτικά Διαμερίσματα Μανταμάδου, Κλειού, Κάπης, Πελόπης, Στύψης, Υψηλομέτωπου , Πέτρας, Μήθυμνας, Καλλονής και Νάπης καθώς και τα Τοπικά Διαμερίσματα Νέων Κυδωνιών και Μυστεγνών . Στη ζώνη ελέγχου, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση, για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου.

Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας και επιτήρησης γύρω από την μολυσμένη εκτροφή (εντός της οποίας βρίσκεται και η ως άνω οριζόμενη ζώνη ελέγχου) ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, όπου εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

α) Καταγράφονται όλες οι εκτροφές ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή), το ταχύτερο δυνατό και εφαρμόζεται κλινική επιτήρηση, σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων αίματος, όπου κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να διερευνηθεί η ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του ΚΠ.

β) Στις εκμεταλλεύσεις ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών, εφαρμόζεται έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων φορέων τόσο στα ζώα, όσο και στα κτίρια όπου αυτά ενσταυλίζονται καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, ειδικότερα δε στα σημεία όπου είναι δυνατό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού, με την εφαρμογή ψεκασμού σε τακτά διαστήματα με εγκεκριμένα εντομοκτόνα/εντομοαπωθητικά.

γ) Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων στη νόσο ειδών από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

Εξαιρούνται από την απαγόρευση εξόδου από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης (όχι όμως από τη Ζώνη Ελέγχου )προς τις περιοχές της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες του νοσήματος, ζώα ειδών ευαίσθητων στη νόσο εφόσον ισχύει μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Όταν σκοπός της μετακίνησης είναι η άμεση σφαγή, τα ζώα μετακινούνται χωρίς περιορισμό εφόσον ισχύουν τα εξής:

(α) Προέρχονται από εγκαταστάσεις στις οποίες δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του Καταρροϊκού Πυρετού για περίοδο 30 ημερών πριν από την αναχώρηση.

(β) Τα ζώα έχουν προστατευτεί μέσω εντομοκτόνων ή απωθητικών έναντι επιθέσεων από διαβιβαστές.

(γ) Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

(δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητι-κών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

Το Τμήμα Υγειας Ζώων της Δι/νσης Κτηνιατρικής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για σχετική πληροφορία με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της Νόσου στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 .

 

To top