Ημερίδα ενημέρωσης για την αυτοπροστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος

Ημερίδα ενημέρωσης για την αυτοπροστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αυτοπροστασία και διάσωση στη θάλασσα και στην παράκτια ζώνη» διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λέσβου την Κυριακή 29 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Πέτρας «Στέλιος Παυλής» από τις 10:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα διεξαχθούν εργαστήρια πρακτικών δεξιοτήτων (workshops) σε τρεις θεματικές ενότητες: «Βασικές Πρώτες Βοήθειες», «Αυτοπροστασία στο Υδάτινο Περιβάλλον» και «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ανθρώπινη ζωή και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Την εκδήλωση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται δωρεάν ενώ θα δοθούν και βεβαιώσεις συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση συμμετοχής σε όλα τα workshops.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο https://hrtlesvos.com/etal-main/

Για την συμμετοχή σας και την καλύτερη οργάνωση αυτής υπάρχει φόρμα ηλεκτρονικής προεγγραφής στο παρακάτω σύνδεσμο και δυνατότητα εγγραφής την ίδια μέρα της εκδήλωσης στην γραμματεία. https://forms.gle/xMD2HTjEkL7Jf3Df7

Στις 14:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και καθαρισμός βυθού και ακτής στο Λιμάνι της Πέτρας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και με την στήριξη της Κοινότητας Πέτρας.

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Επαγγελματιών σε Θαλάσσια Επαγγέλματα, (Επαγγελματίες Αλιείς, Θαλάσσιος Τουρισμός κ.α.), Μεταφορά Γνώσης σε Θέματα Αυτοπροστασίας της Ανθρώπινης Ζωής και του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ) του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020», τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου.

To top