Δυτική Λέσβος: ‘Ετοιμος ο διαγωνισμός για την κατασκευή «Κατασκευή Πράσινων Σημείων»

Δυτική Λέσβος: ‘Ετοιμος ο διαγωνισμός για την κατασκευή «Κατασκευή Πράσινων Σημείων»

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος υπέγραψε την διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή των αναδόχων κατασκευής του μεγάλου έργου της «Κατασκευής Πράσινων Σημείων» στην Άντισσα, στην Καλλονή και στον Πολιχνίτο, συνολικού προϋπολογισμού 1.523.076 ευρώ.

Με την κατασκευή των Πράσινων Σημείων, θα συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά είτε από τους ίδιους τους πολίτες, είτε από το Δήμο.

Το έργο αυτό θα συμβάλλει στον περιορισμό των σύμμεικτων δημοτικών αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή (περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος), στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, στον περιορισμός των προσμίξεων και της δυσκολίας του μετέπειτα διαχωρισμού τους, στην αύξηση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ στο νησί της Λέσβου, αλλά και σε νέες θέσεις εργασίας.

Ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το έργο ορίζεται η 26/10/2023.

Πιο αναλυτικά το έργο αφορά στην κατασκευή Πράσινου Σημείου στην Άντισσα, στην Καλλονή και στον Πολιχνίτο. Και για τις τρείς περιοχές, το έργο περιλαμβάνει εργασίες έργων οδοποιίας, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών για την κατασκευή οδού πρόσβασης εντός ΠΣ, τη διαμόρφωση πεζοδρομίων, όπου είναι αναγκαίο, και την κατασκευή κρασπεδόρειθρων, όπου απαιτείται, την κατασκευή περίφραξης και συρόμενης πύλης εισόδου – εξόδου, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, την τοποθέτηση οικίσκου (κτίριο εισόδου), την κατασκευή υπόστεγου (στεγασμένος χώρος), την κατασκευή δεξαμενής συλλογής των υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων, την κατασκευή δεξαμενή ύδρευσης – άρδευσης, την κατασκευή τοιχίου με διαδρόμους πρόσβασης από σκυρόδεμα, την κατασκευή έργων αντικεραυνικής προστασίας, την κατασκευή δικτύου φωτισμού και ηλεκτροδότησης, την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και την κατασκευή 3 θέσεων στάθμευσης.

 

 

To top