Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου»

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου»

Υπογράφηκε Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου» για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο «Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στις θέσεις Ταβάρι, Άναξος και Βατερά»

Ειδικότερα, ο επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού προβλέπεται στην περιοχή Ταβάρι, αφορά μήκος περίπου 1.000 μέτρων. Στη θέση «οικισμός Άναξος», μήκος 1.000 μέτρων και στη θέση «Βατερά», μήκος 2.500 μέτρων

 

To top