Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS»

Την παράταση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS» μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2024 προβλέπει τροπολογία, η οποία ψηφίσθηκε χθες στη Βουλή.

Η παράταση του εν λόγω προγράμματος κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη των διαμενόντων στις δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) και η προστασία της δημόσιας υγείας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετάβασης στο νέο πρόγραμμα παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», που προωθεί ήδη το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τόσο το πρόγραμμα «PHILOS» όσο και το πρόγραμμα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που ακολουθεί προβλέπουν:

Τη διασφάλιση της επιδημιολογικής επιτήρησης για λόγους δημόσιας υγείας στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του ΥΜΑ.
Τη συμβολή ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής αιτήματος ασύλου, με τον ιατρικό και ψυχοκοινωνικό έλεγχο και με την εκτίμηση ευαλωτότητας, οι οποίες αποτελούν μέρος της διαδικασίας.
Τη διασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης πρόληψης και αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων.
Την εξασφάλιση της απαιτούμενης ιατρικής και ψυχοκοινωνικής μέριμνας για τους ανήκοντες στις ευάλωτες ομάδες στο φιλοξενούμενο πληθυσμό.
Τη διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων, όσο και των κατοίκων των περιοχών, όπου εδράζονται οι δομές φιλοξενίας.
Οι καλές συνθήκες διαβίωσης των διαμενόντων στις δομές, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, αποτελούν προτεραιότητα του ΥΜΑ και της εθνικής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

To top