Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές κοινότητες

Αλλαγές στο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές κοινότητες

Ρύθμιση που πλέον αποτελεί νόμο του για την εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων κατά τη νέα δημοτική περίοδο 2024 – 2028 και για την εκλογή προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2019-2023, προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο με τον τίτλο: Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για
την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο καταγράφεται:

Στις δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως και 200 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά την αρχική ψηφοφορία στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων (άρθρο 30 παρ.1 του Ν.4804/2021, όπως αντικαταστάθηκε με αρθ. 37 παρ.3 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του του ιδίου Νόμου).

Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από 201 έως 2.000 κατοίκους στην νέα δημοτική περίοδο ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του (άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 37 παρ.1 του Ν.5043/2023, σε συνδυασμό με άρθρο 18 παρ.1 του ιδίου Νόμου).

To top