Υπογράφηκε η Σύμβαση για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τα Φαρά έως τα Τσίλια στη Γέρα

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από τα Φαρά έως τα Τσίλια στη Γέρα

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, σήμερα 27-3-2023, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» τη Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “έργα  πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Φαρα – Τάρτι – Τσαφι – Λιγοναρι – Τσίλια ” συνολικού ποσού, μετά την ηλεκτρονική δημοπρασία, 1.037.009€ (προϋπολογισμού μελέτης: 1.385.000€).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Το εν λόγω έργο, το οποίο αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προσωπικά, βρίσκεται στο Κεντρικό Νότιο τμήμα του νησιού και πραγματοποιείται εντός των ορίων του πρώην Δήμου Γέρας. Αντικείμενο του θεματικού αυτού έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, συνολικού μήκους 6.400 μέτρων:
α) Aπό Τάρτι προς την παραλία Φαρά, μήκους 1.740 m.
β) Από Τάρτι προς την παραλία Τσίλια, μήκους 3.790 m.
γ) Τμήμα προς την παραλία Τσάφι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι- Τσίλια, μήκους 162 m.
δ) Τμήμα προς παραλία Λιγονάρι, από τη διακλάδωση με δρόμο Τάρτι- Τσίλια, μήκους του 708 m.
Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, ιρλανδικές διαβάσεις, τοιχία αντιστήριξης) και τέλος η ασφαλτόστρωση (2.300) ή τσιμεντόστρωσή τους (4.100μ.) στο υφιστάμενο πλάτος.

Το έργο θα διευκολύνει την προσέγγιση στις γεωργικές (ελαιώνες κυρίως) και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, επεσήμανε ότι «ως Δημοτική Αρχή Κύτελη διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου, το οποίο ήταν αίτημα του χωρικού Αντιδημάρχου Παράσχου Μανούσου αλλά και των Συμβουλίων, επί δεκαετίες, της τοπικής Κοινότητας. Με το έργο αυτό θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και των τουριστών στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, η Δημοτική μας Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στα Μερσίνια. Καταδεικνύεται, έτσι, ότι τα αναπτυξιακά έργα, που υλοποιούμε, δεν εστιάζονται μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά εξακτινώνονται σε όλο το Δήμο».

 

To top