Ημερίδα για τη μετάβαση των υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή

Ημερίδα για την μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή των νησιών της και των δημόσιων υπηρεσιών προς τον πολίτη, διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Γραφείο Καινοτομίας σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στο Επιμελητήριο Λέσβου. Μεταξύ των ομιλητών της ημερίδας ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Χαραλαμπίδης, ο οποίος σε πρόσφατη έρευνα κατετάγη 6ος στον κόσμο στο πεδίο της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του, στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.

 

 

Στην Ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και στρατηγικοί εταίροι της Περιφέρειας , Δήμοι, Κεντρικό Κράτος και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την ομάδα του. Στο πλαίσιο της Ημερίδας ανακοινώθηκε η Συνεργασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον Κόμβο Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης GR digiGOV-innoHUB, με προτεραιότητες, την Ενίσχυση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση , το Μετασχηματισμό και Δικτύωση του οικοσυστήματος, τις Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Τηλεεργασία και Τηλεκπαίδευση στα νησιά, τη Διαχείριση δεδομένων της Περιφέρειας και την Υποστήριξη Επενδύσεων και πιλοτικών Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Στόχοι: η Δημιουργία νέας γενιάς υπηρεσιών με αξιοποίηση των προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών, η Δικτύωση και Συνεργασία, η Ανάπτυξη δεξιοτήτων και απαιτούμενης τεχνογνωσίας στους φορείς του οικοσυστήματος και η προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Π.Β.Α. μέσω της συνεργασίας της με τον Κόμβο πρόκειται να έχει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την δικτύωσης της Καινοτομίας και των δράσεων διασύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκών Περιφερειών στον τομέα των Συνεργασιών. Επίσης συμμετέχει στην ανάπτυξη για τη διαμόρφωση των 17 δεικτών του ΟΗΕ.

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος Δήμαρχοι και μικρών νησιών, με σκοπό να γίνει σκιαγράφηση των προβλημάτων και να τεθούν οι επιθυμητοί στόχοι στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Ψηφιακής Μετάβασης , για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες και προϊόντα που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη της ΠΒΑ και την ευημερία των πολιτών της.

To top