Παραλαβή- παράδοση της διοίκησης στον Μιχαλέλειο Οίκο Ευγηρίας

Ανέλαβε και επίσημα σήμερα, τη διοίκηση του Μιλαλέλειου οίκου Ευγηρίας το Τοπικό Συμβούλιο Πλωμαρίου, μετά την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τη χρηματοδότηση του ιδρύματος με συνολικά το ποσό των 70.000 ευρώ.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Πρόεδρος του Πλωμαρίου, Γιάννης Ξανθούλης είχε τις ενστάσεις του, τελικά πείσθηκε όμως να παραλάβει το ίδρυμα ούτως ώστε να δοθεί ένα τέλος στα ασφυκτικά προβλήματα λειτουργίας του.

To top