ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: «Συνεχίζεται τρίωρη απασχόληση καθαριστριών στα σχολεία»

Με μειωμένο ωράριο απασχολούνται οι περισσότερες καθαρίστριες στα σχολεία και για τη φετινή χρονιά 2022  στους Δήμου της Λέσβου. Το γεγονός επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση ο Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ζαχαριάδης επισημαίνοντας ότι και οι Δήμοι από την πλευρά τους δεν διεκδίκησαν την κάλυψη από το κράτος του συνόλου των δαπανών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία.

Συνεχίζεται και για τη φετινή σχολική χρονιά, το απαράδεκτο γεγονός τρίωρης απασχόλησης καθαριστριών στα Σχολεία.
Δυστυχώς και για τη σχολική χρονιά 2022-2023, θα συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάσταση να απασχολούνται για την καθαριότητα των Σχολείων, εργαζόμενες με τρίωρη απασχόληση! Όπως έγινε ολοφάνερο και τη σχολική χρονιάς που πέρασε, εν μέσω πανδημίας δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και στα Σχολεία, αλλά και στις εργαζόμενες που καλούνται να ζήσουν τις οικογένειές τους με αμοιβή που δεν επαρκεί ούτε για το λογαριασμό της ΔΕΗ.
Οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών με κοινή τους απόφαση στις 11-7-2022, αποφάσισαν και διέταξαν μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης και εργαζομένων σε κάθε Δήμο ανά ημέρα λειτουργίας των Σχολείων, εξαντλώντας την αυστηρή πολιτική λιτότητας για τη δημόσια παιδεία. Όρισαν δε ως αρμόδια όργανα, για τις αντίστοιχες αποφάσεις, τις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, όπου από τον Αύγουστο του 2019 επέβαλαν πλασματική πλειοψηφία των δημοτικών αρχών .
Για τον Δήμο Μυτιλήνης οι Υπουργοί ενέκριναν μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας μόνο 307 ώρες την ημέρα για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δε Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκήρυξε μόνο 15 θέσεις πλήρους απασχόλησης( !!! ) και 87 θέσεις τρίωρης απασχόλησης (!!!). Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται με δαπάνες του Δήμου, μόνο 51,5 επιπλέον ώρες την ημέρα. Η διάθεση 8,7 ευρώ για κάθε ώρα εργασίας, πρέπει και μπορεί να διατεθεί, όταν ιδιαίτερα ο Δήμος Μυτιλήνης παίρνει και έκτακτες επιχορηγήσεις για καθαριότητα.
Για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου οι Υπουργοί ενέκριναν μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας την ημέρα μόνο 181 ώρες, η δε Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκήρυξε 28 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 9 θέσεις τρίωρης απασχόλησης. Έτσι καλύπτονται με δαπάνες του Δήμου μόνο 28 επιπλέον ώρες την ημέρα.
Δυστυχώς οι δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια δεν διεκδίκησαν την κάλυψη από το κράτος του συνόλου των δαπανών ώστε να είναι όλες οι εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες λόγω πανδημίας ανάγκες καθαριότητας των Σχολείων, ούτε διαθέτουν δαπάνες των Δήμων για το σκοπό αυτό.
Οι παραπάνω αποφάσεις αποτελούν διευκόλυνση της κυβερνητικής λιτότητας, εις βάρος των συνθηκών λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων και εις βάρος των εργαζόμενων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, οι Οικονομικές επιτροπές των Δήμων παίρνουν αποφάσεις, με πολλές απουσίες μελών τους, χωρίς να ειδοποιούνται (όπως επιβάλλεται από τον νόμο ) οι αναπληρωτές τους για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις ! Η θλιβερή αυτή κατάσταση, με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί για τις συνθήκες υγιεινής στα Σχολεία και τις άθλιες αμοιβές των εργαζομένων, δεν μπορεί να συνεχισθεί. Πρέπει να απασχολήσει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, τους Συλλόγους Γονέων και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Υπεύθυνος Τμήματος Αυτοδιοίκησης
Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου
Δημήτρης Ζαχαριάδης

To top