Εγκατάλειψη στους καταρράχτες Αχλαδερής

Εγκατάλειψη στους καταρράχτες Αχλαδερής

Εικόνα εγκατάλειψης στους καταρράχτες Αχλαδερής.  Ένα μοναδικής  φυσικής ομορφιάς τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης, έχει  εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Ο Λαογραφικος Σύλλογος Παπαδου τονίζει ότι έχει καταστραφεί η ξύλινη περίφραξη σε πολλά σημεία της διαδρομής και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος.

To top