Παράταση το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του Επιμελητηρίου Λέσβου

Παράταση το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του Επιμελητηρίου Λέσβου

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10 Μαΐου, με απόφαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου Βαγγέλη Μυρσινιά, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202»

Το Έργο περιλαμβάνει ενέργειες Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες 300 ωρών, Πιστοποίηση σε 2 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και 150 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Οι ωφελούμενοι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.250 €.

Οι ενέργειες της πράξης αφορούν 300 άνεργους, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με δυνατότητα πιστοποίησης με στόχο την κινητοποίηση τους και την είσοδο / επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://katartisi-lesvos.gr/

Για αναλυτικές πληροφορίες, καλείστε να συμβουλευτείτε την Πρόσκληση Ωφελούμενων Ανέργων που βρίσκεται αναρτημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου https://www.lesvos-chamber.com/#/

Τηλέφωνο, 2144089313 και εμαιλ, katartisilesvos@gmail.com

To top