Ναυάγησε η συνεργασία με Μαμάκο: Αμετακίνητοι οι Αντιδήμαρχοι Κύτελη

Ναυάγησε η συνεργασία με Μαμάκο: Αμετακίνητοι οι Αντιδήμαρχοι Κύτελη

Ανανέωσε τις θητείες όλων των Αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης με βάση τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα  κλείνοντας- τουλάχιστον και για την επόμενη χρονιά- το ενδεχόμενο συνεργασίας με την παράταξη Μαμάκου.

Ειδικότερα η Δημοτική αρχή ανακοίνωσε τις αποφάσεις, μετά τη λήξη της θητείας των Αντιδημάρχων, στις 31 Αυγούστου.  Στην ολιγόλογη ανακοίνωσε ανέφερε ότι μέχρι 31 Αυγούστου του 2022 παραμένουν στις θέσεις τους οι Αντιδήμαρχοι ουσιαστικά .Η μόνη αλλαγή, ήταν η αρμοδιότητα …συντήρησης κοιμητηρίων που ανατέθηκε  στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Κώστα Κουνέλλη. 

Σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης και οι οποίες ήδη έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων για την περίοδο 1/9/2021 έως 31/8/2022.

Οι Αντιδήμαρχοι θα ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες με την προηγούμενη περίοδο, εκτός από την Συντήρηση Κοιμητηρίων, η οποία για λειτουργικούς λόγους ανατέθηκε στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη.

To top