Στη Γαλλία οι μαθητές του Πολιχνίτου

Στη Γαλλία οι μαθητές του Πολιχνίτου

Μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου Πολιχνίτου, ταξίδεψαν στην πόλη της Αμιένης στη Γαλλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Societies, Environment, Risks» (Κοινωνίες, Περιβάλλον, Κίνδυνοι) στο οποίο συμμετέχουν το Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Πολιχνίτου, σε συνεργασία με το Collège Les Coudriers από το Villers Bocage (Γαλλία) και το Lycée Jean-Baptiste Delambre, που εδρεύει στην Amiens της Γαλλίας, κατά το διάστημα 6 – 10 Δεκεμβρίου 2021, 12 μαθητές του Λυκείου και 10 μαθητές του Γυμνασίου Πολιχνίτου, συνοδευόμενοι από 4 καθηγητές, 2 από κάθε σχολείο, επισκέφτηκαν την πόλη της Αμιένης στη Γαλλία.

Οι μαθητές του Γυμνασίου φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες Γάλλων μαθητών. Η αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών συναντήθηκε με τους μαθητές των άλλων σχολείων στο Collège Les Coudriers, συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες, αντάλλαξε απόψεις με τους εταίρους της, επισκέφτηκε μουσεία και άλλους χώρους ιστορικού, περιβαλλοντικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος σχετικούς με τους τεχνολογικούς κινδύνους.

Μέσα απ’ όλα αυτά όλοι επέστρεψαν πλήρεις εμπειριών και γνώσεων έχοντας αποκομίσει άριστες εντυπώσεις σε όλα τα επίπεδα.

To top