Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η πρόταση Οδηγίας όπως υιοθετήθηκε, κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Τον δρόμο για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου ανοίγει η πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ στην ΕΕ που συμφωνήθηκε στο Ecofin. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός είναι επίσης ότι αποσυνδέεται η διατήρηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η πρόταση Οδηγίας όπως υιοθετήθηκε, κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Επίσης η Ελλάδα πέτυχε την παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε βαμβάκι, αγροτικά μηχανήματα και λοιπά βασικά αγροτικά είδη, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν αλλά και αξιοποίησης παρεκκλίσεων που εφαρμόζουν για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ άλλα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη από το 2025, είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμού και επιτυχούς διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ε.Ε. τα τελευταία 2,5 έτη.

Περισσότερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Αίολος

To top