Δημοπρατείται το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Σκοπέλου

Δημοπρατείται το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Σκοπέλου

Προκήρυξη για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού του Σκοπέλου, συνολικού προϋπολογισμού 103.000 ευρώ, υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 13 Μαρτίου, από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα, παρουσία του Προέδρου του Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου Νίκου Σπανού.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 15:00.

To top