Διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης

Διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης
Το κτίριο της παλιάς Πυροσβεστικής στη Μυτιλήνη είναι ένα από τα κτίρια που θα επισκευασθεί στο πλαίσιο του έργου

Τη διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του θεματικού έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 99.999 €. υπέγραψε ο  Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης. Πρόκειται για τέσσερα ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο Μυτιλήνης και συγκεκριμένα: το κτίριο της παλιάς Πυροσβεστικής, το κοινοτικό κατάστημα Παλαιοχωρίου, το υπόγειο του Δημοτικού σχολείου Λουτρών και προσφυγική κατοικία στη Σκάλα Λουτρών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «το έργο αφορά στην Επισκευή Στεγών, Επιχρίσματα – Χρωματισμούς, Αντικατάσταση Κουφωμάτων, Σκυροδέματα, Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές, εργασίες που χρήζουν της άμεσης εκτέλεσης στα παρακάτω κτήρια:

– Το κτήριο της παλιάς Πυροσβεστικής, στη Μυτιλήνη

– Το κοινοτικό κατάστημα, στο Παλαιοχώρι

– Το Υπόγειο του Δημοτικού Σχολείου, στα Λουτρά

– Την Προσφυγική κατοικία Σκάλας Λουτρών, η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από το Δήμο Μυτιλήνης».

 

To top