Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στο Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ 2021-2027 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 (νέο ΕΣΠΑ), για κοινωνικά προγράμματα, σχολικά κτίρια και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Αναλυτικά τα προγράμματα είναι τα εξής:

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΚΑΒ)

με συνολικό ποσό πράξης: 1.000.000 €

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΒΑ

με συνολικό ποσό πράξης: 13.000.000 €

3. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑμεΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ»

με συνολικό ποσό πράξης: 460.000 €

4. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ))

με συνολικό ποσό πράξης: 586.723 €

5. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 270.300 €

6. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 207.024 €

7. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 217.800 €

8. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 166.500 €

9. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

με συνολικό ποσό πράξης: 206.875 €

10. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 214.500 €

11. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 117.835 €

12. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 92.625 €

13. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 112.925 €

ΣΥΝΟΛΟΝ: 16.653.107 €

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

14. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΙΣΑΣ

με συνολικό ποσό πράξης: 220.898 €

15. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 219.604 €

ΣΥΝΟΛΟΝ: 440.502 €

 

Γ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 525.552 €

17. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 470.675 €

ΣΥΝΟΛΟΝ: 996.227 €

To top