Ζητούν τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής Αλλοδαπών Μαθητών (ΖΕΠ) στο 2ο ΔΣ Μύρινας Λήμνου

Ζητούν τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής Αλλοδαπών Μαθητών (ΖΕΠ) στο 2ο ΔΣ Μύρινας Λήμνου

Οι βουλευτές Κομνηνάκα Μαρία, Δελής Γιάννης, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχάκης Μανώλης κατέθεσαν αναφορά την Επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λήμνου “Αργύριος Μοσχίδης”, στην οποία ζητούν την ίδρυση και λειτουργία Τάξης Υποδοχής Αλλοδαπών Μαθητών (ΖΕΠ) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου, με τον απαραίτητο διορισμό δασκάλου.

Ακολουθεί η επιστολή ο ΣΕΠΕ Λήμνου «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ»

Θεωρούμε απαράδεκτο να μην λειτουργεί για δεύτερη συνεχή εκπαιδευτική χρονιά η Τάξη Υποδοχής Αλλοδαπών Μαθητών (ΖΕΠ), στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο σε μαθητικό πληθυσμό δημοτικό σχολείο του νησιού, τη στιγμή μάλιστα που τηρεί όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας.

Η Τάξη Υποδοχής στα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας της, έχει αποδειχθεί απαραίτητη για τη μόρφωση και την ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στη μαθητική κοινότητα του σχολείου και ήδη οι εκπαιδευτικοί εισπράττουν την αγωνία των γονιών τους, αν και πότε θα έρθει δάσκαλος για την τάξη αυτή.

Με βάση τα παραπάνω, απαιτούμε την ίδρυση και λειτουργία Τάξης Υποδοχής Αλλοδαπών Μαθητών (ΖΕΠ), στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας Λήμνου, με τον απαραίτητο διορισμό δασκάλου.

 

To top