Έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας από το Δήμο Μυτιλήνης

Έρευνα για τον εντοπισμό και την καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας από το Δήμο Μυτιλήνης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Συμβουλευτικό Κόμβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH), ο Δήμος Μυτιλήνης καλεί όλους τους κατοίκους του νησιού, μόνιμους ή εποχικούς, να συμμετέχουν στην έρευνα που διεξάγεται για τον εντοπισμό και την καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPAH_Mytiline

Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα 15’ και δεν απαιτείται κανένα προσωπικό δεδομένο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ο Δήμος Μυτιλήνης μαζί με 12 ακόμη νησιωτικούς δήμους συμμετέχει στον Συμβουλευτικό Κόμβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory Hub – EPAH). Με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και του οργανισμού ΙΝΖΕΒ, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δράσεις για τον εντοπισμό και την καταγραφή της ενεργειακής φτώχειας καθώς και δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης για το προσωπικό των Δήμων αλλά και για τους πολίτες.

Ως ενεργειακή φτώχεια ορίζεται ο αποκλεισμός ή η ανεπαρκής πρόσβαση των νοικοκυριών σε υπηρεσίες ενέργειας όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, γεγονός που επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στην υγεία και την ευημερία, όσο και στο περιβάλλον.

To top