Περιφέρεια: Εκδήλωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Περιφέρεια: Εκδήλωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διοργανώνει με τη χρηματοδότηση του LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑΛ Α.Ε) εκδήλωση ενημέρωσης ευαισθητοποίησης με θέμα «Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος- Ο ρόλος των αλιέων» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 5μμ.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναλύσουν την καθοριστική συμβολή των επαγγελματιών αλιέων στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος , καθώς και την δυνατότητα παραπέρα αξιοποίησης των απορριμμάτων της αλιευτικής δραστηριότητας και των παλιών αλιευτικών εργαλείων ενώ παράλληλα θα γίνει περιγραφή του συστήματος συλλογής και διάθεσης των αλιευτικών απορριμμάτων Επιχείρηση «Καθαρά Δίχτυα- Ζωντανές Θάλασσες» που θα αναπτυχθεί πιλοτικά με την παρούσα πράξη στο νησί της Λέσβου .

Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης , Προστασίας , Παρακολούθησης & Βελτίωσης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Λέσβου» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020» , Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Αλιείας Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και τη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

To top