Σε ετοιμότητα η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Σε ετοιμότητα η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου έχει προβεί στη χρήση μη επανδρωμένων
αεροσκαφών για επίτευξη δράσεων πυρασφάλειας και επιτήρησης των δασικών οικοσυστημάτων της ν. Λέσβου, τηρουμένων αυστηρά των κανόνων ασφαλείας πτήσεων.

To top