Σεμινάρια από το ΣΥΝLESVOS στο OpenSpace

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023, από τις 9:30 έως τις 15:30, θα πραγματοποιηθεί από το ΣΥΝLESVOS, το τέταρτο σεμινάριο με θέματα:
1.Προσωπική Ανάπτυξη
2. Επικοινωνία και Αποτελεσματική Επικοινωνία στο Εργασιακό Περιβάλλον
3. Διοργάνωση Σεμιναρίου – Συνεδρίου – Ημερίδας.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο OpenSpace, Βουρνάζων 25 και μπορούν να γίνουν δια ζώσης ή διαδικτυακά και είναι δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής στο seminars@asterias-starfish.org

 

To top