Άγονοι οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη επαναπροκηρύσσονται οι διαγωνισμοί για τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου και Κασοκαρπαθίας. Στις γραμμές του Βορείου Αιγαίου δεν υποβλήθηκε προσφορά.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι «Στην επανάληψη του διαγωνισμού της υπό στοιχείο (2) προκήρυξη του προοιμίου της παρούσας, με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, δυνάμει της υπό στοιχείο (7) γνωμοδότησης, στις δρομολογιακές γραμμές του Παραρτήματος IV που απέβη άγονος, ως ακολούθως:

α)λόγω μη υποβολής προσφορών, στις δρομολογιακές γραμμές:

ΧΙΟΣ – ΨΑΡΑ και επιστροφή,
ΧΙΟΣ – ΟΙΝΟΥΣΕΣ και επιστροφή,
iii. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ- ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή,

ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ -ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή,

β) λόγω απόρριψης του ενδιαφερομένου στη δρομολογιακή γραμμή ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ – ΠΑΞΟΙ και επιστροφή».

To top