Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(ΣΦΗΟ) του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (ΣΦΗΟ) του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Μια δράση που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Το ΣΦΗΟ αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με βάση τις υφιστάμενες και μελλοντικά αναμενόμενες ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Με το ΣΦΗΟ ουσιαστικά καταρτίστηκε ο Οδικός Χάρτης χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο Δήμο.
Με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης προέκυψαν συνολικά 52 σημεία επαναφόρτισης και 116 θέσεις στάθμευσης Η/Ο, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δυτικής Λέσβου, τα οποία αφορούν σε επιβατικά οχήματα βαριά οχήματα, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα. Συγκεριμένα, στη ΔΕ Καλλονής εντοπίζονται 14 σημεία επαναφόρτισης, 2 στη ΔΕ Αγίας Παρασκευής, 7 στη ΔΕ Πέτρας, 11 στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης, 7 στη ΔΕ Μήθυμνας, 8 στη ΔΕ Πολιχνίτου και 2 στη ΔΕ Μανταμάδου.
Στις επόμενες ημέρες το Σχέδιο θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mwlesvos.gr.

To top