Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έκανε γνωστό ότι εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022 ενώ ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ  -για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις- μέχρι 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η υπ’ αριθμ. 74086/21-7-2022 (ΦΕΚ Β’ 3890) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων τη Δευτέρα 31η Οκτωβρίου 2022.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. – Αv (https://opsan.mindev.gov.gr). Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr).

Πληροφορίες: κα Πίτικα Ευανθία
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τηλ: 2251023201
Email: e.pitika@pvaigaiou.gov.gr

 

 

To top