Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τη δημιουργία συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου για τη δημιουργία συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων

Έλαβε έγκριση η πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου, χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, ύψους 639.169 ευρώ, με σκοπό την μείωση των δημοτικών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή.

Η εγκεκριμένη πρόταση του δήμου Δυτικής Λέσβου περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (214 καφέ κάδοι, 5.580 οικιακοί συλλέκτες, 145.649 βιοδιασπώμενες σακούλες, 4 απορριμματοφόρα οχήματα) καθώς και δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων, με σκοπό την μεταφορά τους σε μονάδα κομποστοποίησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στο διαχωρισμό των αποβλήτων κουζίνας και κήπου που παράγονται στο σπίτι από τους ίδιους τους δημότες και εντοπίζεται στις κοινότητες του Δήμου με πληθυσμό άνω των 1000 κατοίκων (περιορισμός της χρηματοδοτικού προγράμματος). Ο δήμος θα παρέχει στα νοικοκυριά βιοδασπώμενες σακούλες και μικρούς οικιακούς κάδους (10lt).
Τα υπολείμματα τροφών και κήπου (όχι ογκώδη) θα τοποθετούνται εντός αυτών και όταν θα γεμίζουν θα μεταφέρονται στον εξωτερικό κεντρικό κάδο της περιοχής. Η συλλογή θα γίνεται 2-4 φορές την εβδομάδα (ανάλογα με την εποχή).

Στόχος της δημοτικής αρχής, είναι η βιώσιμη διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων, αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και μειώνοντας δραστικά τα απόβλητα που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, μια ακόμα πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αναμένει την έγκριση από την Περιφέρεια από το Νοέμβριο του 2020, είναι και αυτή για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης για τη διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.

To top