Έργα αποκατάστασης στους δρόμους της Μυτιλήνης

Έργα αποκατάστασης  στους δρόμους  της Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ», η οποία πλειοδότησε σε έκπτωση στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τη σύμβαση για την αποκατάσταση δρόμων της Δ.Ε. Μυτιλήνης, που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 437.056 € και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη:
Α) Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων, στις οδούς Ευστρατίου Βοστάνη, Γρηγορίου Ρουσέλλη, Ηλία Ηλίου, Σμύρνης, Ναυμαχίας Έλλης και στην Πλατεία Αλυσίδας.
Β) Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων, στις οδούς Θεοκρίτου, Κυπαρισσίων και Αισχύλου.
Γ) Πλακοστρώσεις, στις οδούς Αγίου Παντελεήμονος, Σοφοκλέους, Αριστοφάνους και σε τμήμα της κεντρικής αγοράς του οικισμού Παμφίλων.
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δήλωσε ότι «αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, για να αναβαθμίσουμε το δημοτικό οδικό μας δίκτυο, παράλληλα με τα μεγάλα έργα, τα οποία εκτελούνται. Από την εξοικονομηθείσα έκπτωση του παραπάνω έργου, αρχικού Π/Υ 999.999 €, θα μας δοθεί, σύντομα, η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ανάλογα έργα άλλων δημοτικών δρόμων».
Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων, Στρατής Τζιμής, διασαφήνισε ότι «επιλέχθηκαν οι παραπάνω δρόμοι, γιατί το οδόστρωμα τους αφενός δεν είναι σε καλή κατάσταση και αφετέρου έχουν περατωθεί από τη ΔΕΥΑΛ τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Στα υφιστάμενα πλάτη των οδών θα προβούμε, πρώτα στην απόξεση στρώσεων του ασφαλτικού οδοστρώματος ή στην καθαίρεση των υφιστάμενων τσιμεντοστρώσεων-πλακοστρώσεων και, στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε, τηρώντας απόλυτα τη μελέτη, στην ασφαλτόστρωση ή ανάλογα, στην κατασκευή σταμπωτού ή στην πλακόστρωση. Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις για την απρόσκοπτη και ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων, ταυτόχρονα, με την κατασκευή κράσπεδων, όπου χρειάζονται. Διευκρινίζουμε, για αποφυγή κάθε σχολιασμού, ότι μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με τους κανόνες της οδοστρωσίας, θα γίνει ανύψωση ή καταβιβασμός των υφιστάμενων φρεατίων».

To top