117 νέα κρούσματα σήμερα Τετάρτη στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

117 νέα κρούσματα σήμερα Τετάρτη στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο

Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν στα σχολεία σε Λέσβο και Λήμνο σήμερα Τετάρτη. 52 συνολικά μαθητές και εκπαιδευτικοί νοσούν στη Πρωτοβάθμια και 65 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
47 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί στη Λέσβο, 3 μαθητές στη Λήμνο

Δημοτικό Πέτρας 5
5ο Δημοτικό Μυτιλήνης 4
3ο Δημοτικό Μυτιλήνης 3
Δημοτικό Αγιάσου 2
Δημοτικό Μεσοτόπου 2
6ο Δημοτικό Μυτιλήνης 2
2ο Νηπιαγωγείο Πλωμαρίου 2
3ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 2
11ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης 2
Νηπιαγωγείο Μήθυμνας 2
Δημοτικό Πολιχνίτου 1
Δημοτικό Σκοπέλου 1
Δημοτικό Παρακοίλων 1
Δημοτικό Φίλιας 1
Δημοτικό Καλλονής 1
4ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
Δημοτικό Παναγιούδας 1
Δημοτικό Μόριας 1
Δημοτικό Ιππείου 1
Δημοτικό Παπάδου 1
Δημοτικό Άγρας 1
7ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
Δημοτικό Λουτρών 1
Δημοτικό Παλαιοκήπου 1
15ο Δημοτικό Μυτιλήνης 1
Δημοτικό Χιδήρων 1
Νηπιαγωγείο Βρίσας 1
Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής 1
Νηπιαγωγείο Θερμής 1
Νηπιαγωγείο Κάπης 1
Νηπιαγωγείο Πολιχνίτου 1

4ο Νηπιαγωγείο Μύρινας 1
3ο Δημοτικό Μύρινας 1
1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας 1

2 εκπαιδευτικοί

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
53 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί στη Λέσβο, 7 μαθητές στη Λήμνο

Γυμνάσιο Καλλονής 11
1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 7
ΕΠΑΛ Καλλονής 6
2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 4
3ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 3
Γυμνάσιο Αγιάσου 3
2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 2
ΓΕΛ Καλλονής 2
Γυμνάσιο Πέτρας 2
Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλλονής 2
Γυμνάσιο Γέρας 2
Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 1
Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης 1
ΓΕΛ Μανταμάδου 1
5ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 1
3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
Γυμνάσιο Θερμής 1
ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου 1
ΓΕΛ Γέρας 1
2ο ΓΕΛ Μυτιλήνης 1

Γυμνάσιο Μύρινας 3
Εσπερινό Γυμνάσιο Μύρινας 2
ΕΠΑΛ Μύρινας 1
ΓΕΛ Μύρινας 1

Εκπαιδευτικοί

Γυμνάσιο Καλλονής 2
1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 1
5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης 1
ΓΕΛ Μανταμάδου 1

To top