Δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασών από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασών από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Σε δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασών προχώρησε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2023 και στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδιασμού.

Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:

· Ενεργοποίηση ιδιωτών και κατόχων μηχανημάτων έργου (βυτίων), προκειμένου, τις μέρες με επικινδυνότητα 3 και 4 για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό για πυρόσβεση.

· Εκτέλεση 107 πτήσεων ΣΜηΕΑ προς επιτήρηση δασικών οικοσυστημάτων και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ», σε Λέσβο, Χίο και Σάμο.

· Εκτέλεση 35 δασικών περιπολιών, κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας, με την ενεργοποίηση ομάδων Πολιτικής Προστασίας, ενταγμένων στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και 25 περιπολιών της Υπηρεσίας μας, με οχήματα και μέσα που η ίδια διαθέτει.

· Ανάπτυξη και υλοποίηση συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτως ώστε, να υπάρχει άμεση εκτίμηση και ανάλυση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στο Βόρειο Αιγαίο.

· Καθαρισμός και αποκατάσταση βατότητας του αγροτοδασικού δικτύου, μη αρμοδιότητάς μας, με μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λειτούργησε, ειδικότερα στις μέρες επικινδυνότητα 3 και 4, σε αδιάλειπτη βάση,

αξιοποιώντας το προσωπικό της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και το προσωπικό, που έχει διατεθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για το σκοπό αυτό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα να παρέχει σε δυνητικά συνεργαζόμενους φορείς, τα κάτωθι:

· Πλήρη και άμεση εικόνα σε πραγματικό χρόνο (High resolution real time satellite images), των φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο.

· Χρήση drones, με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης των νήσων Λέσβου, Χίου και Σάμου και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο

· Χρήση καμερών καταγραφής υπέρυθρης(IR) ακτινοβολίας και εντοπισμό θερμών σημείων

· Λειτουργία του συστήματος «ΑΙΓΙΣ-ΕΣΥΛΑ», στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των διαθέσιμων πόρων με ταυτόχρονη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (Eden-Sahana, Fleeto κλπ)

· Δυνατότητα πρόβλεψης κίνησης του μετώπου πυρκαγιάς, μέσω της χρήσης ανεπτυγμένων αλγοριθμικών εργαλείων-μεθόδων (Flammap, Finney 2004) καθώς και ανάπτυξη προσομοιώσεων δασικής πυρκαγιάς.

· Δυνατότητα 3D απεικόνισης του εδάφους και των υφιστάμενων υποδομών, λόγω της ύπαρξης υψηλής ανάλυσης ψηφιακών μοντέλων εδάφους.

· Εφαρμογή της αρχής των Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης (Crisis Early Warning Systems-χρήση ανεπτυγμένων νεφοϋπολογιστικών εργαλείων): Δίκτυο δρώντων, πρακτικών, πόρων, τεχνολογιών, που έχουν ως κοινό στόχο τον εντοπισμό και την προειδοποίηση για μια επικείμενη απειλή, ούτως ώστε, να ληφθούν εγκαίρως μέτρα αποτροπής ή περιορισμού των αρνητικών αποτελεσμάτων της.

· Αδιάλειπτη παροχή πυρ/μετεωρολογικών δεδομένων συνθηκών.

· Ενεργοποίηση και αξιοποίηση του IRIS 2.0 (Εθνικό Αστεροσκοπείο).

· Λογισμικά Διαχείρισης πόρων (Sahana, Fleeto).

To top