Η Περιφέρεια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CARDIMED

Η Περιφέρεια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CARDIMED

Με την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CARDIMED.

Το ερευνητικό έργο CARDIMED στοχεύει στην επίτευξη κλιματικής ανθεκτικότητας στη βιογεωγραφική περιοχή της Μεσογείου, μέσω φυσικών λύσεων (nature-based solutions) και άλλων τεχνικών υποδομών.

Εκτός από τις φυσικές και τεχνολογικές λύσεις το έργο επικεντρώνεται σε συστημικούς μετασχηματισμούς, ενοποιώντας και κλιμακώνοντας ήδη υπάρχουσες προσπάθειες περιφερειών και κοινοτήτων σε διαφορετικές χώρες, με κοινό άξονα τη συνύπαρξή τους στην Μεσόγειο και τις κλιματικές   προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Το έργο CARDIMED χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Horizon Europe” της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή 51 εταίρων και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 21,5 εκατομμύρια Ευρώ. Το “Horizon Europe” αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, βοηθά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ. Το έργο CARDIMED θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο επιστρατεύοντας λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nature-based Solutions). Η Περιφέρειά Β.Αιγαίου είναι μία από τις 10 Ευρωπαϊκές και μία από τις τρεις Ελληνικές περιφέρειες (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το έργο θα επιδείξει 47 διαφορετικές λύσεις που βασίζονται στη φύση μέσω 83 παρεμβάσεων σε 10 περιφέρειες και 20 τοποθεσίες. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές  (Demo Sites) σε 9 περιφέρειες στις εξής χώρες: Ελλάδα (2, σε Λέσβο και Σίφνο), Ιταλία (2), Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Κύπρος.

Οι συμμετέχουσες κοινότητες θα ιδρύσουν την “CARDIMED Resilience Alliance” (“Συμμαχία για την Ανθεκτικότητα του CARDIMED”), η οποία θα λειτουργήσει ως μέσο για την επέκταση του δικτύου. Η Συμμαχία αναμένεται να έχει 28 περιφέρειες και 70 κοινότητες στο δίκτυο μέχρι το 2030, να δημιουργήσει 8000 θέσεις εργασίας στον τομέα των φυσικών συστημάτων και να επιστρατεύσει πάνω από 450 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα.

Στις 27-29 Σεπτεμβρίου του 2023, το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργάνωσε την «εναρκτήρια συνάντηση εταίρων» για το ερευνητικό έργο CARDIMED, όπου περισσότεροι από 130 εκπρόσωποι από 51 οργανισμούς συναντήθηκαν στην Αθήνα για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου.

Ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης σχετικά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι ικανοποιημένος, που η Περιφέρειά μας είναι μεταξύ των 10 Ευρωπαϊκών Περιφερειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Τα μηνύματα της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανή πλέον και η προσαρμογή σ ’αυτή  από κάθε άποψη απαραίτητη κυρίως στη φάση της Πρόβλεψης , αλλά και της αντιμετώπισης και Διαχείρισης. Θέλω να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος θα βοηθήσουν ,στη θωράκιση των υποδομών και κοινωνιών από την κλιματική αλλαγή . Ευχαριστώ όσους ως τώρα εργάσθηκαν και προσπάθησαν γι αυτό το βήμα, που έγινε. ».

To top