Επιτυχής ολοκλήρωση της «Γιορτής Ερευνητών & Ερευνητριών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιτυχής ολοκλήρωση της «Γιορτής Ερευνητών & Ερευνητριών» του Πανεπιστημίου  Αιγαίου

Η «Ετήσια Γιορτή των Νέων Ερευνητών & Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες της κατά το διήμερο της Τρίτης 12 και Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2023, στο κτίριο της Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου στ η Μυτιλήνη, δίνοντας για πρώτη φορά στους υποψήφιους διδάκτορες και στις υποψήφιες διδακτόρισσες από όλες τις νησιωτικές ακαδημαϊκές κοινότητες του ιδρύματος την ευκαιρία της μεταξύ τους συνάντησης, αλλά και της ενημέρωσής τους από πληθώρα προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών. Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι YouTube του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η «Ετήσια Γιορτή των Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»διοργανώθηκε από τη Δράση 1.7 της Περιφερειακής Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προώθηση Διαπεριφερειακήςανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο ΣταδιοδρομίαςΕρευνητών Αιγαίου [e- Aegean eLearning4eskills & Career Development Centre forResearchers]», που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network]Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση ΠεριφερειακήςΚαινοτομίας, Επιχειρηματικότητας& Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, τοοποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα καιΚαινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Η διοργάνωση εκπλήρωσε το στόχο της Δράσης 1.7 να φέρει σε άμεση διάδραση τουςυποψήφιους διδάκτορες και τις υποψήφιες διδακτόρισσες όλων των επιστημονικώνπεδίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να παρουσιάσουν την ερευνητική τουςδραστηριότητα, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις ευρύτερεςνησιωτικές κοινωνίες, με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν συνέργειες και συμπράξεις του νέου ερευνητικού κεφαλαίου με τις νησιωτικές κοινωνίες αλλά και να εμπεδωθεί οδιεπιστημονικός διάλογος και η μορφή της ερευνητικής αιγαιακής κοινότητας.

To top