Ενημερωτική ημερίδα για την «Xylella» στον ελαιώνα

Ενημερωτική ημερίδα για την «Xylella» στον ελαιώνα

Ενημέρωση για το βακτήριο της “Xylella” που πλήττει ελαιώνες στο εξωτερικό έγινε στο Επιμελητήριο Λέσβου στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και αμπέλου με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση της νόσου και στον ελαιώνα του νησιού μας.

To top