Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης για ενήλικες και παιδιά από το ΤΕΒΑ

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης για ενήλικες και παιδιά από το ΤΕΒΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ, από το Δήμο Μυτιλήνης και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ ΠΕ Λέσβου – Νο 51, θα πραγματοποιηθούν 2 συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος:

1.Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ενήλικων (Μονογονεϊκές οικογένειες).

2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών.

Οι συνεργαζόμενοι ψυχολόγοι θα καλέσουν τους ευάλωτους ενήλικες, για ατομική και ομαδική συμβουλευτική συνεδρία και τις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών για ατομική συνεδρία με το παιδί ωφελούμενο και σε συμβουλευτική συνεδρία του παιδιού από κοινού με τους κηδεμόνες τους.

To top