Προκήρυξη Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Πλανόδιου Εμπορίου

Προκήρυξη Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Πλανόδιου Εμπορίου

Προκήρυξη για χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές άλλων Περιφερειών, εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.4849/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τις 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:30 π.μ. έως τις 26 Αυγούστου 2023 και ώρα 09:30 π.μ. να υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/  της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

To top