«Φυτά της Λέσβου» νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

«Φυτά της Λέσβου» νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία με τον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Μεσοτόπου  θα πραγματοποιήσει ένα νέο θερινό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο «ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ : Γνωρίζω απολιθωμένα και σύγχρονα Φυτά της Λέσβου και δημιουργούμε βρώσιμα προπλάσματα των φύλων τους», την Τετάρτη 26 Ιουλίου, στις 10.30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του στο Σίγρι.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά γίνονται ερευνητές και καλούνται να αναζητήσουν και να γνωρίσουν τα απολιθωμένα και σύγχρονα φυτά της περιοχής του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Παρατηρώντας τα απολιθωμένα φύλλα των φυτών στους μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και τα φύλλα των σύγχρονων δένδρων στον κήπο του Μουσείου συλλέγουν πληροφορίες, τις καταγράφουν, τις επεξεργάζονται και συγκρίνουν τα απολιθωμένα και σύγχρονα φυτά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Καλωσόρισμα στο Μουσείο και εισαγωγή στο πρόγραμμα

· Συζήτηση για βασικές έννοιες όπως απολίθωμα, κλίμα, καιρός κ.ά.

· Γνωριμία με τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους στους μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου

· Έρευνα στον κήπο του Μουσείου και γνωριμία με τα σύγχρονα φυτά της Λέσβου

· Καταγραφή των παρατηρήσεων στις εκπαιδευτικές καρτέλες

· Συγκριση των απολιθωμένων και σύγχρονων φύλλων, σύνθεση των παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων

· Δημιουργία προπλασμάτων των φύλλων από αμυγδαλόπαστα και δημιουργία αμυγδαλωτών με την σύμπραξη του Συνεταιρισμού Γυναικών Μεσοτόπου

To top