Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης στο Δήμο Μυτιλήνης

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης στο Δήμο Μυτιλήνης

Στην κατάρτιση νέων ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων ώστε να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση σε κρίσιμα αντικείμενα, αλλά και θα προσφέρει μακροπρόθεσμα σε τοπικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να απασχολήσουν στο μέλλον άριστα καταρτισμένους εργαζόμενους, συμβάλλοντας πολύπλευρα στην οικονομική στήριξη και ανάπτυξη του τόπου μας, περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  κατάρτισης του Δήμου Μυτιλήνης,  το οποίο θα υλοποιήσει η εταιρία του Κοινωνικού Τομέα  ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας  Δήμητρας Αλεξανδρή ανακοίνωσε τα παρακάτω:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι ήδη από την περασμένη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κατάρτισης ανέργων & κοινωνικά ευπαθών ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)» στα πλαίσια του οποίου θα συμμετάσχουν 80 ωφελούμενοι χωρισμένοι σε τέσσερις ειδικότητες που κρίθηκε ότι έχουν ικανοποιητική ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίαςη εταιρία του Κοινωνικού Τομέα εδρεύουσα στη Μυτιλήνη ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ, και για την επιλογή των ωφελουμένων τηρήθηκαν με θρησκευτική ευλάβεια απόλυτα διαφανείς διαδικασίες επιλογής μεταξύ των υποψηφίων που είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις.
Ηδη όπως σας είπα έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες συμβουλευτικής ενός εκάστου ωφελουμένου και η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 18 Ιουλίου ώρες 10.00 π.μ. – 1.00μ.μ. στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη διεύθυνση Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη.
Στην ημερίδα αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος, εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, επιχειρηματίες των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τις θεματικές ενότητες κατάρτισης, που ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν να απασχολήσουν κάποιους εκ των ωφελουμένων στα πλαίσια της πρακτικής τους κατάρτισης στο πρόγραμμα αλλά ίσως και μελλοντικά ως καταρτισμένους εργαζομένους.
Σας παρακαλούμε να δώσετε δημοσιότητα στην εναρκτήρια αυτή ημερίδα μας, προσφέροντας από την πλευρά σας την πολύτιμη συμβολή σας στην ουσιαστική επιτυχία του προγράμματος, που θα δώσει ευκαιρίες στο μέτρο του δυνατού στην κατάρτιση νέων ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε κρίσιμα αντικείμενα, αλλά και θα προσφέρει μακροπρόθεσμα σε τοπικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να απασχολήσουν στο μέλλον άριστα καταρτισμένους εργαζόμενους, συμβάλλοντας πολύπλευρα στην οικονομική στήριξη και ανάπτυξη του τόπου μας.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του περιεχομένου της εναρκτήριας ημερίδας και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ειδικότητες κατάρτισης από εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρίας, στην οποία θα δώσω το λόγο αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του Δήμου μας ιδιαίτερα στον ευαίσθητοι τομέα τη

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε  ότι ήδη από την περασμένη Δευτέρα 3 Ιουλίου  2023 ξεκίνησαν οι ουσιαστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κατάρτισης ανέργων & κοινωνικά ευπαθών ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)» στα πλαίσια του οποίου θα συμμετάσχουν 80 ωφελούμενοι χωρισμένοι σε τέσσερις ειδικότητες που κρίθηκε ότι έχουν ικανοποιητική ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει κατόπιν διαγωνιστικήςδιαδικασίαςη εταιρία του Κοινωνικού Τομέα εδρεύουσα στη Μυτιλήνη  ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ, και για την επιλογή των ωφελουμένων τηρήθηκαν με θρησκευτικήευλάβεια απόλυτα διαφανείς διαδικασίες επιλογής μεταξύ των υποψηφίων που είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις.

Ηδη όπως σας είπα έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες συμβουλευτικής ενός εκάστου ωφελουμένου και η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με  ενημερωτική ημερίδα την Τρίτη 18 Ιουλίου ώρες 10.00 π.μ. – 1.00μ.μ. στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου, στη διεύθυνση Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη.

Στην ημερίδα αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος, εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων, επιχειρηματίες των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τις θεματικές ενότητες κατάρτισης, που ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν  να απασχολήσουν κάποιους εκ των ωφελουμένων στα πλαίσια της πρακτικής τους κατάρτισης στο πρόγραμμα αλλά ίσως και μελλοντικά ως καταρτισμένους εργαζομένους.

Σας παρακαλούμε να δώσετε δημοσιότητα στην εναρκτήρια αυτή ημερίδα μας, προσφέροντας από την πλευρά σας την πολύτιμη συμβολή σας στην ουσιαστική επιτυχία του προγράμματος, που θα δώσει ευκαιρίες στο μέτρο του δυνατού στην κατάρτιση νέων ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε κρίσιμα αντικείμενα, αλλά και θα προσφέρει μακροπρόθεσμα σε τοπικές επιχειρήσεις την ευκαιρία  να απασχολήσουν στο μέλλον άριστα καταρτισμένους εργαζόμενους, συμβάλλοντας πολύπλευρα στην οικονομική στήριξη και ανάπτυξη του τόπου μας.

Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του περιεχομένου της εναρκτήριας ημερίδας και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις ειδικότητες κατάρτισης από εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρίας, στην οποία θα δώσω το λόγο αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του Δήμου μας ιδιαίτερα στον ευαίσθητοι τομέα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι.

To top