Γέφυρες Τέχνης και Εθελοντικές Πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού

Γέφυρες Τέχνης και Εθελοντικές Πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού

Ο φορέας Γέφυρες Τέχνης και οι Εθελοντικές Πρωτοβουλίες για τους Έλληνες Ρομά, για τα παιδιά, συμμετείχαν στη σειρά εργαστηρίων του EQUIROM με εκπρόσωπο την Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια Άνχελα Αρμπελάεθ.

“Η Υπηρεσία Ρομά και Τσιγγάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, εφαρμόζοντας το Κοινό Πρόγραμμα EUCoE EQUIROM “Ισότητα και Ελευθερία από Διάκριση για τους Ρομά”, πρόσφατα ξεκίνησε μια σειρά εργαστηρίων για την ανάπτυξη σειράς εκστρατειών, φέρνοντας έμπνευση και ενδυνάμωση στους συμμετέχοντες.

Ο στόχος του έργου EQUIROM είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού και των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας για τους Ρομά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ισότητα, την Ένταξη και την Συμμετοχή των Ρομά και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ένταξη των Ρομά και Τσιγγάνων (2020-2025).

Το πρώτο εργαστήριο συγκέντρωσε 21 εκπροσώπους από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς Ρομά και υποστηρικτές τους, συμπεριλαμβανομένων νέων και γυναικών Ρομά από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία και πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες από την Ελλάδα ήταν η Μαριλένα Κατσίμη,  δημοσιογράφος, ερευνήτρια Equirom, καθώς και ο Φάρος του Κόσμου από την Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μαζί με τον Εθνικό Συντονιστή για την Ελλαδα, τον Νομικό Γιώργο Τσιάκαλο.

Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με την πρακτική χρήση των απαραίτητων εργαλείων και των βημάτων για την ανάπτυξη επιδραστικών εκστρατειών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του μίσους και του αντιτσιγγανισμού (…) Οι συνεργατικές ανταλλαγές μπορούν να εμπνεύσουν καινοτόμες παρεμβάσεις, να υπογραμμίσουν τη σημασία της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και να επισημάνουν τη σημασία της συμμετοχής της κοινότητας”.

“Επιπλέον, το εργαστήριο έφερε στο φως τις προσπάθειες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αντιμετώπιση του μίσους και την προώθηση θετικών απεικονίσεων των μειονοτικών ομάδων σε διάφορα μέσα επικοινωνίας. Βασικά κείμενα και Συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Χάρτης της ΕΕ), την Ελευθερία της Έκφρασης, το μίσος (Σύσταση CM/Rec(2022)16 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα Κράτη Μέλη για την καταπολέμηση του μίσους) και κατά των διακρίσεων, λειτούργησαν ως πολύτιμοι πόροι για να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στις προσπάθειες υπεράσπισής τους.”

Το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πόλη της Στρασβούργου από τις 24 έως τις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Ο φορέας Γέφυρες Τέχνης είναι μέλος της Εθνικής Σύμπραξης του Roma Civil Monitor στην Ελλάδα 2021-2025 και απο το 2024  είναι συνεργαζόμενο μέλος του ERIAC, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου των Ρομά για την Τέχνη και τον Πολιτισμό με εδρα στο Βερολίνο.

 

Ο φορέας Γέφυρες Τέχνης προωθεί την ενδυνάμωση, την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις. Και παραμένει αμετακίνητα συνεπής στην αποστολή του να προωθεί την κοινωνική συνοχή και την αλληλοκατανόηση μέσω της τέχνης, με δράσεις και πρωτοβουλίες προς υποστήριξη της κοινότητας των Ελλήνων Τσιγγάνων.

 

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι στο πλαίσιο του  Καρναβαλιού, ο φορέας ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ  διοργάνωσε  βιωματικό εργαστήριο όπου κατασκευάσθηκαν μάσκες καρναβαλιού και γιορτή με παραδοσιακή μουσική απο την Ελλάδα. Επίσης, κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 2023-2024, διοργανώθηκαν εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και εθελοντικό καθαρισμό παραλιών.

Διανείμαμε στα παιδιά τακτική σίτιση στα σχολεία, με κολατσιό 4 φορές την εβδομάδα, καθώς και σχολικά είδη, είδη ατομικής υγιεινής και ρουχισμό, 1 φορά τον μήνα.

Πραγματοποιήσαμε εργαστήρια και μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης και ενισχυτική διδασκαλία με ομάδα παιδιών, ενώ υποστηρίξαμε και προωθήσαμε τη συμμετοχή των μαθητών, στο Κατηχητικό του Αγίου Θεράποντα τα Σάββατα.

Ο φορέας ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προαγωγή της διαπολιτισμικής  κατανόησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

 

Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις και τους συμπολίτες μας, που υποστηρίζουν το έργο μας με  δωρεές σε είδος, ειδικά το ψητοπωλείο “ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΑΜ” και το κατάστημα “ΑΝΕΜΟΣ” καθώς και τους εθελοντές  μας.

To top