2ο Θερινό σχολείο για το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2ο Θερινό σχολείο για το τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το δεύτερο θερινό σχολείο του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, με θέμα “Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και ο νέος Θεσμικός Πολιτισμός- Διεπιστημονικές προσεγγίσεις” στο πλαίσιο του Jean Monnet Module ” Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και ο νέος Θεσμικός Πολιτισμός” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

To top